Indiana undervisningsløn og fordele undervisningcerter. om.

Flere lærere går tilbage tidligt her er tallene

Mange kan have savnet det i betragtning af datoen, men den 26. december 2018 underskrev præsident Michael D. Higgins den offentlige Service Superannuation (alder af pensionering) handle til lov. Lovgivningen træder i kraft fra denne dato og øger den maksimale pensionsalder for en stor kohorte af lærere i anerkendte skoler, uddannelses- og uddannelsesskoler og andre offentligt finansierede skoler.

Hvad siger lovgivningen?

Nu, i henhold til den nye lovgivning, kan de berettigede lærere, der blev rekrutteret inden den 1. april 2004, også fortsætte med at beskæftige sig med en maksimal alder på 70 år. Dette påvirker alle berettigede lærere, der ikke havde nået den obligatoriske pensionsalder for 65 inden den 26. december 2018. Lærere, der allerede har benyttet af foreløbige ordninger - hvor de har pensioneret og blevet rehired i et års periode for at bringe dem til den nuværende statsalder - ikke påvirkes af de nye bestemmelser og vil ikke være berettiget til den udvidede pensionsalder.

Lærere, der arbejder op til den nye obligatoriske pensionsalder, vil fortsætte med at tilfalde pensionsydelser i løbet af denne serviceperiode, op til maksimalt 40 års service. Men lærerne fortsætter i brug ud over det 40 år maksimalt vil fortsat betale pensionsbidrag som normalt.

Ingen ændring for tidligere pensionister

I henhold til den nye lovgivning blev ministeren for offentlige udgifter og reformer til opgave at udarbejde en rapport til OIREACHTAS inden tre måneder efter denne nye retsakts vedtagelse for at håndtere nogen lærere, der blev tvunget til at gå på pension mellem 6. december 2017 og påbegyndelsen af ​​den nye handling. Rapporten ville fokusere på tilfælde, hvor lærerne havde nået den så obligatoriske pensionsalder på 65, og hvilke potentielle retsmidler ville være til rådighed for at hjælpe denne gruppe af arbejdstagere. Denne rapport har nu udstedt og foreslår ingen yderligere lovgivningsmæssige eller andre ændringer for denne gruppe.

Praktisk anvendelse

Det er vigtigt at huske, at den nye pensionsalder er et maksimum, og lærere er ikke forpligtet til at arbejde længere, end de måske allerede har planlagt. Muligheden for at gå på pension før 70 år er stadig åben for lærere. Ligeledes forbliver kravet om, at lærere til at opfylde de nødvendige sundhedsstandarder for sundhed og ydeevne forbliver på plads.

Principper og medlemmer af skoleforvaltning opfordres til at engagere sig i tidlige og strukturerede drøftelser med lærere og andre medarbejdere for at måle enkeltpersoners planer for pensionering i lyset af den nye lovgivning og obligatoriske pensionsordninger.

Konklusion

Denne nye lovgivning sikrer, at langt størstedelen af ​​relevante offentlige ansatte, herunder lærere, nu har en fælles obligatorisk pensionsalder på 70 år. Det er stadig et maksimum, og lærere kan vælge at gå på pension før 70 år. Det er vigtigt, at denne valgfrie udvidet tjeneste stadig tiltrækker periodable service til pensionsformål, op til maksimalt 40 års service.

Skoleforvaltning opfordres til at engagere sig med undervisningspersonale i forhold til deres pensionsintentioner på en rettidig struktureret og strategisk måde. Faktisk opfordres engagementet med alle medarbejdere, ikke kun dem, der er ramt af denne lovgivning. En klar forståelse af både medarbejder og arbejdsgiver for hinandens hensigter bør bidrage til at sikre en positiv pensionsoplevelse for begge.

Diskuter din uddannelseslov forespørgsler nu med Paul Rochford

Forskning viser et rekordnummer af lærere forlader erhvervet med et tab på 9. procent af personalet, der enten forlader, pensionering eller gå på barselsorlov - det højeste niveau i mere end et årti. Det betyder, at antallet af lærere, der forlader erhvervet, steget med 11% i de sidste tre år i henhold til National Audit Office.

En talsmand for skoleledere Union Naht rapporterede, at tal viser en yderligere forringelse af retention efter tre år med en fjerdedel af dem, der har indgået erhvervet, der forlader på dette tidspunkt. Denne statistik er støt forværret i løbet af de sidste fire år, hvilket er en bekymrende tendens. Det ser ud til, at en række faktorer bidrager til dette; arbejdsbyrde, stagnerende løn og øget bureaukrati.

Det har også betydet et dramatisk fald i antallet af lærere med specialkundskab, med kun fire i ti fysiklærere, der har en kvalifikation over et niveau i emnet, de underviser. Statusens kvalificerede lærer «vedrører ikke faktisk fagkundskaber, men snarere kendskab til undervisningsmetoder.

For medlemmer af lærernes pensionsordning (TPS), der blev medlem af 2007, er den ormale pensionsalder' 60. Men de er i stand til at vælge at gå på pension, når de når 55 ved at tage en "aktuarmæssigt reducerede fordele 'fra deres pension baseret på løn og længde af tjenesten. For medlemmer, der sluttede sig til TPS efter 2007, stiger den normale pensionsalder til 65.

Fokusering på hovedlærer i særdeleshed viser forskningen, at kun omkring fire ud af ti pensionerer på normal pensionsalder. De øvrige 60 procent går i pension tidligt - hovedsagelig efter eget valg at tage en aktuært reduceret pension. En undersøgelse af headheachers over 50 år, viste, at over halvdelen af ​​dem, der skulle gå på pension inden for fire år, og de fleste havde sat et mål at forlade deres indlæg før pensionsalderen.

Det er imidlertid interessant at bemærke, at headheachers sjældent diskuterede deres pensionsordninger, bestemt ikke hos deres guvernører eller lokale repræsentanter, der ikke ønsker at destabilisere deres skole eller påvirke deres endelige karriereplaner. Som professionelle finansielle planlæggere vil vi dog opfordre alle, der overvejer pensionering for at begynde at udforske mulighederne så tidligt som muligt. Eventuelle sådanne drøftelser vil altid være i den strengeste tillid og kan hjælpe dig med at få et fuldt billede af alternativerne åbne for dig, så du kan nyde din pension til den fulde - se et kig her.

Seneste nyheder

Registreret i England og Wales nr.: 3218131. 1. Chartered Financial Planning Limited er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority. Vores FCA-registreringsnummer er 153508, og dette kan kontrolleres på WWW. egister. ca. rg. k. Den finansielle ombudsmandstjeneste (FOS) er et agentur for voldgift af uløste klager mellem regulerede firmaer og deres kunder. Fuld detaljer om FOS kan findes på sin hjemmeside www. INANCEIAL-OMBUDSMAN. rg. k.

Kontakt os

Det betyder, at TUI-medlemmer, der går på pension eller før 1. april 2019, har ret til at have deres pensioner og pensionsobligationer beregnet som om lønnedsættelsen under Haddington Road Agreement, samt enhver inkremental pause eller fryse , var ikke blevet anvendt på deres løn. I virkeligheden beregnes deres pensioner og engangsbeløb på grundlag af deres juni 2013 løn, inklusive relevante pensionsgodtgørelser.

Nye aktører (som defineret i afsnit 2 i den offentlige tjeneste Superannuation (Diverse bestemmelser) Act 2004 i.. en person, der påbegyndte beskæftigelse i den offentlige tjeneste den 1. april 2004 eller returneret til beskæftigelse på eller efter denne dato efter en pause i offentlig tjeneste på mere end 26 uger) kan gå på pension i pension på 65 år.

En ny enkelt offentlig service pensionsordning gælder for dem, der påbegyndte beskæftigelse den 1. januar 2013. Mindste pensionsalder for disse lærere / undervisere er knyttet til statens pensionsalder, i øjeblikket 66. CL 07 / 2013 refererer.

Ny - Arbejdspost Obligatorisk pensionsalder Den offentlige service Superannuation (alder af pensionering) Bill blev underskrevet i lov den 26. december 2018. Hans lov giver en stigning i tvangsrelateret alder for alle offentlige ansatte, herunder lærere rekrutteret før 2004. Offentlige tjenere kan fortsætte med at arbejde ud over 65 op til 70 år. Der vil ikke blive nogen ændring i deres løn eller vilkår og betingelser. Både superannuation og det ekstra superannuationsbidrag (ASC) skal betales på fuld løn, selv efter fuld service opnås. De vil få pensionabel service og inkrementel kreditprogression, hvor det er relevant, mens de fortsætter med at arbejde som normalt.

Arbejde efter pensionering offentlige tjenere, der har pensioneret og modtager deres pension, kan vende tilbage til arbejde i den offentlige tjeneste. De vil vende tilbage på det første punkt i den nye aktørens skala, der gælder med fulde fradrag af superannuation og ASC plus normale lovbestemte fradrag. Reduktion af deres pension kan anmode om deres pension plus deres nye løn overstiger deres endelige bruttoiddironeringsløn.

Flere servicetyper regnes med henblik på pension. Pensionabel service med enhver lokal myndighed, departement af offentlig service og de fleste halvstatlige organer og universiteter. Pensionsberettiget service som national, sekundær, erhvervsuddannelse eller fællesskab / omfattende lærer. Underlagt visse grænser, midlertidig tjeneste, herunder service som lærer, midlertidig eller deltid.

Bidragsatserne varierer afhængigt af PRSI-klassen. For eksempel er klassen D-sats for bidrag 5% af årslønnen og kvoter. . Alt nyt personale er forpligtet til at deltage i ægtefællerne og børns pensionsordninger og bidrage med yderligere 1% af lønninger og godtgørelser.

Periode, for at hjælpe en lærer at nå den 35-årige tærskel (men ikke tæller hen imod påløbet pensionsrettigheder). Der er ingen bestemmelse for førtidspensionering på tredje niveau undtagen på et aktuarmæssigt reduceret grundlag som angivet nedenfor.

En lærer kan gå på pension på grund af dårligt helbred. En invalidepension skal betales til en lærer, der opfylder minimumskrav til servicekrav, og hvis arbejdsgiver er overbevist om, at læreren på grund af svaghed ikke er i stand til at udføre sine opgaver, og svagheden vil sandsynligvis være permanent. Faktisk pensionbar tjeneste kan øges ved tilføjede år (højst 6. 6 år), i beregning af pension og engangsbeløb.

Retiring Før den normale pensionsalder vil påvirke din pension Her er nøglepunkterne at overveje

Vesting er et nøgle koncept, men mange mennesker er ikke bekendt med fordelene ved denne vigtige milepæl. Denne kløft i viden kan få dig til at ubevidst begrænse dine pensionsbesparelser væsentligt og fortabe din adgang til en levetid fordel.

Vesting er et juridisk udtryk, der betyder at tjene ret til en fremtidig fordel. Selvom alle Georgia Public School Education Professionals automatisk indskrives til TRS, skal vores medlemmer være etableret for at være berettiget til en fremtidig pension.

Når du er 60 år gammel med mindst 10 års service kredit eller opnå 30 års servicekredit, er du berettiget til at gå på pension. TRS-pensionsplanen bestemmes af en formel baseret på dine års service og / eller alder og din endelige gennemsnitsløn (se eksempel nedenfor), og er garanteret at vare for din levetid.

Hvis du tænker på at skifte karriere, flytte ud af staten eller tage en pause fra uddannelse, kan den lyde fristende til at trække dine penge tilbage og modtage en engangsbetaling af dine bidrag og renter. Men denne beslutning kan komme tilbage for at hjemsøge dig, når du er klar til at nyde de gyldne år i pension.

Gennem årene har vi været vidne til mange medlemmer, der anmoder om refusion af deres bidrag og interesse efter optjening; Ikke kun mister deres arbejdsgiverbidrag, men fortaber en månedlig fordel i en alder af 60 år for resten af ​​deres liv. Hvis du er hjemmehørende, før du udbetaler og giver op, hvad der kunne være et betydeligt stykke af din pensionsindkomst, bedes du kontakte os på TRS for at diskutere dine muligheder.

Footer

Indiana har længe været kendt for sin dedikation til uddannelse. Indianas forfatning var den første forfatning i landet for at udpege et offentligt skolesystem, der styrker sit fremtidige engagement i lærere i staten.

Som lærer i Indiana får du en lang række medarbejderfordele, herunder pensions- og sygesikringsydelser. Statens omfattende pensionsplanlægningstjenester vil sikre, at du er velforberedt til fremtiden, mens forsikringsydelser på lokalt plan vil holde dig og din familie plejet.

Som lærere yderligere deres uddannelser og få erfaring på marken, modtager de lønforhøjelser, der afspejler deres engagement og hårdt arbejde. Lønninger varierer mellem skoledistrikter, men følgende er nogle eksempler på de lønninger, du kan forvente i Indiana:

Retiring i Indiana

Lærernes pensionsfond består i øjeblikket af over 162.000 aktive og pensionerede medlemmer, der styrer ca. $ 9. milliarder i aktiver. Disse aktiver fordeles gennem månedlige pensionsydelser, som lærerne har adgang til, når de når den normale pensionsalder.

Gennem annuitetsbesparelseskontoen bidrager lærerne 3% af deres månedlige indtjening til en pensionsfond, der vokser over tid. Lærerne bidrager ikke til pensionssystemet, som i stedet finansieres af staten og deres arbejdsgivere.

Når du når normal pensionsalder og opsiger beskæftigelse, modtager du månedlige fordele fra din livrentebesparelseskonto. Ud over disse betalinger vil du også indsamle penge fra pensionssystemet.

For eksempel, hvis din endelige gennemsnitlige løn var $ 50.000, og du havde arbejdet i 30 år, ville dine månedlige pensionsydelser beregne til $ 1.375. For at udforske flere pensionsmuligheder, indtast dine egne oplysninger i regnemaskinen.

Adgang til overkommelig sygesikring

De fleste lærere i Indiana modtager sygesikringsydelser på lokalt niveau, hvilket betyder, at dækningen og omkostningerne i vid udstrækning afhænger af, hvor de arbejder. De fleste skoler giver varierende dækningsniveauer for deres lærere, selv om dette løbende justerer som de statslige fagforeninger, der har fået arbejdsgivere.

Vi bruger cookies
Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies.
Tillad cookies.