Program prissætning koster at blive lærer Texas lærere

Hvad er omkostningerne ved læreromsætning

Op til seks års ikke-afdelingsundervisningserfaring accepteres til lønplacering. Erfaringen skal være officielt verificeret, før de krediteres og skal have været i en anerkendt K-12 Offentlig eller privat skole. Visse aktive militære erfaringer, op til fire år, kan også bruges i kombination med acceptabel undervisningserfaring for lønkredit, hvilket gør det muligt for en person at komme ind på et højere trin. En kombination af undervisning og militær erfaring må ikke overstige seks år.

Beskæftigelsesrapport

Pensionsansatte udpeget i nogen periode på over tre måneder og tjener i stillinger, der kræver mindst halvdelen af ​​fuldtidsækvivalent, er medlemmer af medarbejdernes pensionssystem (ERS) under en bidragspligtig, ikke-bidragspligtige eller hybrid pensionsplan som foreskrevet af staten Hawaii-statutter, der er effektiv dato for ansættelsen.

Skatteudskudte programmer Gennem staten kan afdelingen tilbyde skattebeskyttede annuiteter, udskudte kompensationsplaner, fleksible udgiftsregnskaber og meget mere. Lær mere om vores skatteudskudte programmer.

Pensionering, service og incitament tildelinger Staten og afdelingen har priser og incitamenter til at anerkende års tjeneste, pensionering og opnåelse af medarbejdere. For mere information kan medarbejderne kontakte OTM Performance Management sektionen på 441-8320 eller via e-mail.

Arbejdstagernes kompensation Statens arbejdskompensationslovgivning (kapitel 386, HRS) giver fordele til medarbejdere, der har en arbejdsrelateret skade eller sygdom, herunder betaling af lægeudgifter som arten af ​​skaden / sygdommen kræver så længe som rimeligt nødvendigt, lønudskiftning, permanent handicap eller permanent delvis handicap, rehabilitering, tjenester af en ledsager, disfigurement og begravelses- og begravelsesgodtgørelse. En del af lønningerne kan betales, hvis medarbejderne ikke kan arbejde på grund af den arbejdsrelaterede skade eller sygdom. Derudover er medarbejderne i stand til at supplere deres arbejdstageres kompensationsydelser med tilgængelige syge og ferieorlov. Der er en obligatorisk tre-dages ventetid, der starter fra den første dag med handicap, som certificeret af en licenseret læge. Arbejdstagernes kompensationsfordele leveres uden omkostninger til medarbejderne. For mere information bør medarbejderne kontakte OTM-arbejdstagernes kompensationsenhed ved 441-8484.

Midlertidige handicapforsikringsansatte er berettiget til ydelser som angivet i kapitel 392, HRS og afsnit 12, kapitel 11 i staten Hawaii Administrative regler. Medarbejdere, der har en ikke-arbejdsrelateret skade eller sygdom, kan være berettiget til midlertidige invalideydelser. Disse fordele erstatter en del af lønnen op til højst 26 uger, hvis alle krav er opfyldt. Der er en obligatorisk syv-dages ventetid, der starter fra den første handicapdag. Medarbejdere skal udstød alle akkumulerede ubrugte sygeorlovskreditter, inden de modtages disse fordele. Disse fordele leveres uden omkostninger til støtteberettigede medarbejdere. For yderligere oplysninger skal du kontakte OTM medarbejderfordeleenheden på 441-8311.

Jobklassespecifikationer

Kontoret for Talent Management's Personal Management Branchs klassifikations- og kompensationsafdeling er ansvarlig for etablering af klassificeringsspecifikationer, der skitserer de primære funktioner i en bestemt jobklasse, herunder opgaver og ansvar, vanskelighedsniveau, videnfærdigheder og evner, der er nødvendige for at udføre arbejdet.

ho'oha'aheo

Højlæreromsætning-eller churn-underminerer elevens præstation og forbruger værdifuld personale og ressourcer. Det bidrager også til lærermangel i hele landet, så ca. 6 af 10 nye lærere ansat hvert år erstatter kolleger, der forlod klasseværelset før pensionering. Forskning viser, at byområderne i gennemsnit kan bruge mere end $ 20.000 på hver ny leje, herunder skole- og distriktsomkostninger i forbindelse med adskillelse, rekruttering, ansættelse og træning. Disse investeringer betaler ikke deres fulde udbytte, når lærerne forlader inden for 1 eller 2 år efter at være ansat.

Omsætningssatser varierer efter skole og distrikt, med dem i landdistrikter og byindstillinger, eller der tjener høje procentdele af studerende i fattigdom, der oplever de højeste satser. Brug dette værktøj til at estimere omkostningerne ved læreromsætning i din skole eller distrikt og for at informere en lokal samtale om, hvordan man tiltrækker, støtte og bevare en højkvalitets lærer arbejdsstyrke. High-gearing strategier er fremhævet nedenfor.

3. Hvordan kan vi reducere læreromsætningen? Lokale, statslige, og føderale uddannelsesledere og politikere har alle en vigtig rolle at spille for at løse højlæreromsætning og flerårige medarbejderproblemer. Forskningen peger på nedenstående strategier som nøglen til at opbygge en stærk og stabil lærer arbejdsstyrke. (Safari-brugere: Aktiver plug-ins til at se links)

Lærere nævner ofte manglende støtte fra deres principper som den øverste grund til at forlade. De citerer også begrænset beslutningstagning og begrænsede muligheder for at samarbejde med kolleger som grunde til at forlade.

Efter justering for difference arbejdsåret tjener lærere ca. 20% mindre end personer med college grader på andre områder - et lønforskel, der kan udvide til 30% til mid-karrierepædagoger. Denne lave løn bidrager til omsætning.

Udvalgte ressourcer

Texas lærere i morgen gør stien til certificering enkel, overkommelig og opnåelig. Gennem 4 nemme trin kan du blive en fuldt certificeret Texas lærer i dette skoleår. Ansøg i dag for at komme i gang.

Intet ansøgningsgebyr

Vi tilbyder komplette program stipendier til personer, der endnu ikke er indskrevet i programmet. Vores stipendium åbner den 1. oktober. Besøg vores stipendiums hjemmeside for at se tilgængelige stipendier og lære at kvalificere dig.

hvad du modtager til tilmelding

Tilmeldingsgebyret giver ubegrænset adgang til alle trænings-, studiematerialer, jobressourcer og andre vigtige funktioner, du skal være berettiget til beskæftigelse. Når du begynder at undervise, støtter din Field Supervisor dig i klasseværelset og giver vejledning til fuld certificering. Nogle statslige og andre mulige udgifter, der er værdige til budgettering, er beskrevet nedenfor.

bliver berettiget

Vend dine drømme til virkelighed ved at blive lærer i år. Der er ingen omkostninger til at indsende vores gratis ansøgning i dag. Når du først er indrømmet, betaler du kun $ 245 for at få øjeblikkelig adgang til dit første træningsmodul!

Easy GRATIS online ansøgningsskema

Efter din første betaling får du ubegrænset adgang til dine købte træningsmoduler, studie- og jobressourcer og andre vigtige funktioner, du skal blive berettiget til beskæftigelse. Du bliver nødt til at budgettere for resterende træningsmoduler og andre mulige udgifter, der er beskrevet nedenfor.

Modul Prissætning Breakdown

At give lærere med ret til høj kvalitet uddannelse og udvikling vil øge elevernes opnåelse og indtjening, og kan tackle opbevaringsproblemer i erhvervet, en cost-benefit-analysestudie fra Uddannelsespolitisk Institut (EPI) bestilt ved Wellcome har vist.

Mens fortsættende faglig udvikling (CPD) kan være vigtig for at sikre lærer kvalitet og progression, er der for øjeblikket ingen formel ret til høj kvalitet, der tilbydes af regeringen. Lærere i England deltager i øjeblikket i mindre CPD end deres internationale modparter, mens kvaliteten af ​​CPD-programmer, der tilbydes, ofte ikke opfylder regeringsstandarder.

Den nye rapport konstaterer, at en velimplementeret politik på 35 timer om året af høj kvalitet CPD for lærere ville medføre betydelige fordele for elever, herunder en ekstra to tredjedele af en GCSE-grade - forbedrer deres levetid indtjening med over £ 6.000.

EPI Cost-Fordelanalysen viser, at et CPD-rettighedsprogram koster £ 4 mia. Ville en netto samfundsmæssig fordel på omkring £ 61 mia. Gennem højere indtjening - en ydelse 19 gange prisen. Disse betydelige gevinster er imidlertid afhængig af, at den politik, der rulles ud effektivt på nationalt plan.

I umiddelbar sigt kan en politik for CPD rettighed også betydeligt forbedre opbevaringen, hvilket fører til op til 12.000 ekstra lærere, der er tilbage i erhvervet om året. Et fastholdelsesforøgelse af denne skala ville bidrage til at lette afdelingen for uddannelsens tilbagevendende rekrutteringsproblemer. Typisk falder det kort med omkring 3.000 lærere om året.

Uddannelsessekretær Gavin Williamson meddelte denne måned, at uddannelse og udvikling for lærere ville være "centrale" til regeringens bredere uddannelsesudvindingsplan, som i øjeblikket ledes af uddannelsesudvalgs kommissær, Sir Kevan Collins.

Da regeringen formulerer dette langsigtede program til støtte for både elever og lærere, giver dagens undersøgelse rettidig bevis for de høje afkast, der genereres fra velimplementeret, høj kvalitetslærer CPD.

nøgle fund

Wellcome støtter videnskab for at løse de presserende sundhedsudfordringer, som alle står over for. Vi støtter opdagelsesforskning i liv, sundhed og velvære, og vi tager på tre verdensomspændende sundhedsudfordringer: mental sundhed, smitsom sygdom og klima. Vi er et politisk og økonomisk uafhængigt fundament.

Vi mener, at videnskaben bør være spændende for unge, hvilket giver dem færdigheder og muligheder for at forbedre deres futures. Vi ønsker at sikre, at alle unge i Storbritannien har adgang til en verdensklasse videnskabsuddannelse.

Forskning og bevis sidder kernen i vores arbejde. Ved at give overbevisende uddannelsesforskning håber vi at påvirke uddannelsespolitikken og sørge for, at beviser bruges til at understøtte forandring og forbedre undervisning og læring.

Postnavigation

kan øge lærernes lønninger fører til bedre læringsresultater? Har reducerende klassestørrelse en positiv effekt på læringsresultater? I betragtning af den nuværende baggrund af stramme offentlige budgetter, skal regeringer, der søger at sikre værdi for pengene, spørge sig selv disse spørgsmål, før de øger lønomkostningerne for lærer pr. Studerende, da lærerne tegner sig for en stor del af uddannelsesudgifterne.

Den seneste udgave af uddannelsesindikatorer i fokus fremhæver, at lønomkostningerne for lærer pr. Studerende er en kombination af fire faktorer: Lærers løn, klassestørrelse, antallet af undervisningstimer foran et klasseværelse og Antal timer med instruktion modtaget af studerende.

Lande, der har tilsvarende udgiftsniveauer for uddannelse, har ikke nødvendigvis lignende uddannelsesmæssige politikker og -praksis. Et givet udgiftsniveau kan skyldes en anden kombination af disse faktorer. Et land kan betale højere lønninger til lærere, mens en anden kan have mindre klassestørrelser og dermed flere lærere at betale.

Mellem 2000 og 2010 var stigninger i lønomkostningerne for lærer pr. Student primært påvirket af ændringer i lærernes løn og klassestørrelse med undtagelse af Frankrig og Italien, lærerens lønomkostninger pr. Studerende på Primære og lavere sekundære niveauer steg mellem 2000 og 2010, og i gennemsnit steg den henholdsvis henholdsvis en tredjedel og en fjerdedel (for lande, for hvilke data er tilgængelige). I de fleste tilfælde skyldtes denne stigning en stigning i lærerens kompensation (16% på primærniveau og 14% på det lavere sekundære niveau). Den største lønforhøjelser (mere end 50%, i faste priser) blev set i Tjekkiet, Estland og Tyrkiet.

Lille ændring i instruktionstid og undervisning Timewith undtagelse af et par lande var der ringe eller ingen ændring i forhold til de to andre variabler (instruktionstid og undervisningstid) i samme periode. Dette kan skyldes reformernes politiske følsomhed på disse områder. På primærniveau øges undervisningstiden mest betydeligt i Tjekkiet (200 timer), og instruktionstiden øgede mest ud i Island (med næsten 200 timer).

Jo højere uddannelsesniveauet er, jo højere lønomkostninger for lærer pr. Studerende, med store forskelle mellem tansperioden på uddannelsen stiger kraftigt med uddannelsesniveauet. OECD-gennemsnitlige lønomkostninger for lærere er USD 2 307 pr. Primærstudent, USD 2 856 pr. Lower Secondary Student og USD 3 301 pr. Videregående studerende. I nogle lande er forskellene mellem de forskellige uddannelsesniveauer ret lille (i Chile og Ungarn er det mindre end USD 50), mens det i andre er ret vigtigt (overstiger USD 2 000 i det flamske samfund i Belgien).

Generelt tjener lærere af højere uddannelsesniveauer flere penge end lærere på lavere niveauer. Derudover falder undervisningstiden generelt som uddannelsesniveauet øges (hvilket betyder, at flere lærere er nødvendige for at undervise det samme antal studerende).

Indpakning af Upreformer vedrørende disse fire faktorer har indflydelse på uddannelsesudgifterne og kan også påvirke læringsresultater. Forbindelsen mellem udgifter og resultater er dog ikke ligetil. PISA resultater viser, at resultaterne af 15 års mellem 2000-2009 varierer ikke betydeligt i de fleste lande, uanset de ændringer, vi har set i instruktionstid, undervisningstid, klassestørrelse og lærerkompensation. Desuden kan ændringer vedrørende pædagogik have indflydelse på resultaterne uden nødvendigvis at have indflydelse på udgifterne.

Den nederste linje er, at i de sidste ti år har øget lærernes løn og reduktion af klassestørrelsen ikke ført til bedre læringsresultater i de fleste lande. Dette rejser spørgsmålet: Har alle de ekstra penge været godt brugt?

For mere information om dette emne, besøg: Uddannelsesindikatorer i fokus: www. ECD. RG / Uddannelse / Indikatorer på OECDs uddannelsesindikatorer, besøg: Uddannelse på et overblik 2012: OECD-indikatorer: www. ECD. RG / EDU / EAG2012Chart Kilde: OECD uddannelse et overblik 2012: Indikator B7 (WWW. ECD. RG / EDU / EAG2012)

Vi bruger cookies
Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies.
Tillad cookies.